Промоции и Програми

Промоции

#Gigafiber промо рутер?*

Време е за upgrade? Само сега, можеш да вземеш напълно безплатно най-добрия гигабитов, двубандов рутер в класа си.
Какво предлага Gigafiber рутера?
 • Безжична мрежа в обхват 2.4GHz със скорост до 500Mbps (за по-старите устройства, които не поддържат 5GHz)
 • Паралелна безжична мрежа в обхват 5GHz с максимална скорост 867Mbps (за по-бързи устройства от ново поколение, лаптопи, таблети, телефони)
 • 4х1000Mbps кабелни портове за клиентски устройства ( смарт телевизори, компютри, лаптопи, сет-топ боксове или допълнителни AP (access points), както и комутатори от вътрешната мрежа)
 • 1х1000Mbps WAN порт за връзка към мрежата

Условия за получаване:

1. Нови потребители предплащат 2 месечни такси след подписване на договор.
2. Съществуващи потребители предплащат 2 месечни такси, преподписват договора си и връщат стария промо рутер, ако притежават такъв.
* Gigafiber промо рутерът се предоставя за ползване за срока на договора, но остава собственост на “Нетуоркс-България” ЕООД. След изтичане или прекратяване на договора, той се връща обратно.
Повече информация можете да получите във всеки един от нашите офисцентрове или като се свържете с нас – 0882 818 666.

#GigaFRIENDS!

#Доведи съседа!

С Gigafiber всеки печели!
Доведи съседа и спечелете.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ •Доведи СЪСЕДА•

1. Продължителност: Промоцията започва от 01.02.2017г. и продължава до 31.12.2019 г.

2. Oбхват: Промоцията е активна във всички райони, в които Gigafiber предоставя телекомуникационни услуги.

3. Условия: Промоцията е валидна само за нови клиенти. Необходимо е при заявката новият клиент да обяви потребителско име или име и фамилия на съществуващия клиент, който е препоръчал промоцията. Промоцията е активна единствено ако стария и новия клиент са на един и същ адрес или на съседен. Клиентът, който ни е препоръчал, получава едномесечна отстъпка в размер на 100 % за услугата или услугите за които е абониран. Новият клиент получава едномесечна отстъпка в размер на 100% за услугата или услугите за които е абониран. Услугите, за които може да бъде получена отстъпка в размер на 100 %, са Интернет. Новият клиент сключва срочен договор за 12/24 месеца с Оператора, като получава съответните отстъпки от 10% или 20% за срока на договора, трупа точки „Нетпойнтс”, както и всички обявени допълнителни отстъпки.

4. Механизъм и цени: Новият клиент подава заявката за включване, като се обявява потребителското име или име и фамилия на клиента, който ни е препоръчал. Промоцията е активна единствено ако старият и новият клиент са на един и същ адрес или на съседен. Заявка се подава само в център за плащане на услуги на Gigafiber или от online заявка на основния и локални сайтове на Оператора. След извършване на включването и сключване на срочен договор за 12/24 месеца с Оператора, новият клиент заплаща една месечна такса за пожелана услуга или услуги и получава втора месечна услуга или услуги безплатно. Клиентът, който ни е препоръчал, получава една месечна услуга или услуги безплатно. Всички обявени цени важат в зоните на покритие. За клиенти извън зоните на покритие се изготвя индивидуална оферта за присъединяване. Клиентът заплаща инсталационна такса при свързване. Информация за видовете такси и цени на материали може да видите на “Планове” тук

5. Допълнителни условия: По промоция “Доведи съседа, вземи безплатен месец” няма ограничение в броя безплатни месеци, които може да ползва всеки клиент.

 • С Gigafiber всеки печели! Лесно е, доведи Съседа!

Препоръчваш ни на свой съсед

–  Бъдещият клиент* подава заявка за свързване, като обявява потребителско име или име и фамилия на клиента, който е препоръчал промоцията.

–  Новият и старият клиент получават безплатен месец. Ето това е двойна печалба!

Социални програми

Отстъпка при ТЕЛК

Общи условия на GigaFiber,
касаещи ползване на отстъпки от месечните
абонаментни такси за потребители на услуги с
трайни или временни увреждания:

 • 1. Потребителят трябва да представи оригинала на ТЕЛК;
 • 2. Адресът на предоставяне на услугата, адресът по Лична карта (или настоящия адрес) и адресът в ТЕЛК-а трябва да съвпадат задължително.
  Настоящият адрес се удостоверява със съответния документ, издаден
  от служба ГРАО към съответната община;
 • 3. Лицето, на чието име е ТЕЛК-а трябва да е титуляр по договора за Интернет;
 • 4. Размера на отстъпката, се определя от степента на увреждане, съответно:
  • – 1-ва група над 90% получава 30% отстъпка;
  • – 2-ра група от 71% до 90% получава 20% отстъпка;
  • – 3-та група от 50% до 70% получава 10% отстъпка;
 • 5. Ако потребителят има сключен срочен договор, максималната отстъпка, която може да получи е 30%;
 • 6. Ако потребителят участва в програмата Златен/Сребърен клиент, получава сбора от двете отстъпки, но не по-голям от 80%;
 • 7. Отстъпката е валидна за срок от една година, считано от месеца.

Отстъпка за служители на МВР

Общи условия на GigaFiberкасаещи ползване на отстъпки от месечните абонаментни такси за потребители на услуги служители в МВР:

 • 1. Право на отстъпка имат лица, които са държавни служители.
 • 2. Условия за ползване на отстъпка от 20%
  • 2.1. Потребителят трябва да е титуляр по Договорите за Интернет и Телевизия, което се удостоверява с представяне на лична карта;
  • 2.2. Адресът по Лична карта (или настоящия адрес, след удостоверяване на същият с Адресна карта, издадена от ГРАО) и адресът на предоставяне на услугата, трябва да съвпадат напълно;
   • 2.3. Потребителят представя:
   • 2.3.1. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган по чл. 57 ЗМВР – с надпис: „ПОЛИЦИЯ – POLICE“ със син цвят на български и английски език, центриран в долната част на картата, по образец: ВИЖ ТУК
   • 2.3.2. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган в Главна дирекция „Гранична полиция“ по чл. 57 ЗМВР – с надпис: „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ – BORDER POLICE“ със син цвят на български и английски език, центриран в долната част на картата, по образец: ВИЖ ТУК
   • 2.3.3. служебна карта на държавен служител, който не е полицейски орган по чл.57 ЗМВР – с надпис: „МВР“ с червен цвят – под снимката, и изписване на английски
    език на два реда с червен цвят: удостоверение за самоличност – държавен служител (CREDENTIALS – STATE OFFICER) – центриран в долната част на картата, по образец: ВИЖ ТУК
  • 2.4. Ако потребителят има сключен срочен договор, максималният размер на отстъпката, която може да получи е 30%;
  • 2.5. Ако потребителят участва в програмата Златен/Сребърен клиент, максималният размер на отстъпката, която може да получи е 40%;
 • 3. Отстъпката се активира за период от една година, като Оператора не се задължава с нейното подновяване след изтичането и.

Отстъпката не се предоставя на
– Лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) с карта с надпис: „ЛРТП“ с жълт цвят – центриран в долната част на картата по образец: ВИЖ ТУК

– Лица с прекратено служебно или трудово правоотношение (пенсонери от МВР) с карти по образец: ВИЖ ТУК

Отстъпка за студенти

Общи условия на GigaFiber, касаещи
използването на отстъпки от месечните абонаментни
такси за студенти.

 • 1. Необходимо е да се представя уверение или заверена студентска книжка
  от съответното висше учебно заведение, че същият е студент редовно
  обучение. Не важи за студенти, задочно или дистанционно обучение;
 • 2. Лицето, притежател на Уверението, трябва да е титуляр по договора за
  Интернет и/или Телевизия;
 • 3. Отстъпката е базирана на валидността на предоставения документ за
  съответната година и е валидна за 12 месеца;
 • 4. Отстъпката е в размер на 10% от месечната такса за достъп до
  Интернет или пакет Интернет и Телевизия;
 • 5. Ако клиентът има сключен срочен договор, максималната отстъпка,
  която може да получи, е 30%;
 • 6. Ако клиентът участва в програмата Златен/Сребърен клиент, получава
  сбора от двете отстъпки, но не по-голям от 80%;

Отстъпка за учители

Общи условия на GigaFiber, касаещи
ползване на отстъпки от месечните абонаментни такси
за учители – потребители на услуги:

 • 1. Представя се оригинал на служебна бележка, издадена от учебното заведение с подпис на Директор и печат, удостоверяваща наличието на трудови правоотношения с потребителя и длъжността му;
 • 2. Потребителя, на чието име е служебната бележка, трябва да е титуляр
  по Договора за Интернет или Телевизия;
 • 3. Адресът по Лична карта (или настоящият адрес на потребителя) и
  адресът на предоставяне на услугата, трябва да съвпадат напълно. Настоящият адрес се удостоверява със съответния документ, издаден от
  служба ГРАО към съответната община;
 • 4. Отстъпката за учители е в размер на 20% от месечната такса за достъп до интернет или пакет интернет плюс телевизия. Отстъпката не
  е валидна при заплащане на телефонна услуга;
 • 5. Ако потребителят има сключен срочен договор, максималния размер на
  отстъпката, която може да получи е 30%;
 • 6. Ако потребителят участва в програмата Златен/Сребърен клиент, получава сбора от двете отстъпки, но не по-голям от 80%;
 • 7. Отстъпката е валидна за една учебна година /до м.Септември вкл./;