Промоции и Програми

Промоции

GigaFiber промо рутер

#GigaFiber промо рутер?*

Време е за upgrade? Само сега, можеш да вземеш напълно безплатно най-добрия гигабитов двубандов рутер в класа си.
Какво предлага GigaFiber рутера?
  • Безжична мрежа в обхват 2.4GHz със скорост до 500Mbps (за по-старите устройства, които не поддържат 5GHz)
  • Паралелна безжична мрежа в обхват 5GHz с максимална скорост 867Mbps (за по-бързи устройства от ново поколение, лаптопи, таблети и телефони)
  • 4х1000Mbps кабелни портове за клиентски устройства (смарт телевизори, компютри, лаптопи, сет-топ боксове (Set-Top Box) или допълнителни AP (access points), както и комутатори от вътрешната мрежа)
  • 1х1000Mbps WAN порт за връзка към мрежата

Условия за получаване:

1. Нови потребители предплащат 2 месечни такси след подписване на договор.
2. Съществуващи потребители предплащат 2 месечни такси, преподписват договора си и връщат стария промо рутер, ако притежават такъв.
* GigaFiber промо рутерът се предоставя за ползване за срока на договора, но остава собственост на Нетуоркс-България ЕООД. След изтичане или прекратяване на договора, той се връща обратно.
Повече информация можете да получите във всеки един от нашите офис центрове или като се свържете с нас: 0882 818 666.

GigaFRIENDS
Доведи съседа

#Доведи съседа!

С GigaFiber всеки печели!
Доведи съседа и спечелете.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ •Доведи СЪСЕДА•

1. Продължителност: Промоцията започва от 01.02.2017г. и продължава до 31.12.2019 г.

2. Oбхват: Промоцията е активна във всички райони, в които GigaFiber предоставя телекомуникационни услуги.

3. Условия: Промоцията е валидна само за нови клиенти. Необходимо е при заявката новият клиент да обяви потребителско име или име и фамилия на съществуващия клиент, който е препоръчал промоцията. Промоцията е активна единствено ако стария и новия клиент са на един и същ адрес или на съседен. Клиентът, който ни е препоръчал, получава едномесечна отстъпка в размер на 100% за услугата или услугите за които е абониран. Новият клиент получава едномесечна отстъпка в размер на 100% за услугата или услугите за които е абониран. Услугите, за които може да бъде получена отстъпка в размер на 100%, са Интернет. Новият клиент сключва срочен договор за 12/24 месеца с Оператора, като получава съответните отстъпки от 10% или 20% за срока на договора, трупа точки „Нетпойнтс”, както и всички обявени допълнителни отстъпки.

4. Механизъм и цени: Новият клиент подава заявката за включване, като се обявява потребителското име или име и фамилия на клиента, който ни е препоръчал. Промоцията е активна единствено ако старият и новият клиент са на един и същ адрес или на съседен. Заявка се подава само в център за плащане на услуги на GigaFiber или от online заявка на основния и локални сайтове на Оператора. След извършване на включването и сключване на срочен договор за 12/24 месеца с Оператора, новият клиент заплаща една месечна такса за пожелана услуга или услуги и получава втора месечна услуга или услуги безплатно. Клиентът, който ни е препоръчал, получава една месечна услуга или услуги безплатно. Всички обявени цени важат в зоните на покритие. За клиенти извън зоните на покритие се изготвя индивидуална оферта за присъединяване. Клиентът заплаща инсталационна такса при свързване. Информация за видовете такси и цени на материали може да видите на “Планове” и “Пакети

5. Допълнителни условия: По промоция “Доведи съседа, вземи безплатен месец” няма ограничение в броя безплатни месеци, които може да ползва всеки клиент.

  • С GigaFiber всеки печели! Лесно е, доведи Съседа!

Препоръчваш ни на свой съсед:

–  Бъдещият клиент подава заявка за свързване, като обявява потребителско име или име и фамилия на клиента, който е препоръчал промоцията.

–  Новият и старият клиент получават безплатен месец. Ето това е двойна печалба!

Социални програми

ТЕЛК

Отстъпка при ТЕЛК

Общи условия на GigaFiber, касаещи ползване на отстъпки от месечните абонаментни такси за потребители на услуги с трайни или временни увреждания:

1. Потребителят трябва да представи оригинала на ТЕЛК;

2. Адресът на предоставяне на услугата, адресът по Лична карта (или настоящия адрес) и адресът в ТЕЛК-а трябва да съвпадат задължително.
Настоящият адрес се удостоверява със съответния документ, издаден
от служба ГРАО към съответната община;

3. Лицето, на чието име е ТЕЛК-а трябва да е титуляр по договора за Интернет;

4. Размера на отстъпката, се определя от степента на увреждане, съответно:

– 1-ва група над 90% получава 30% отстъпка;
– 2-ра група от 71% до 90% получава 20% отстъпка;
– 3-та група от 50% до 70% получава 10% отстъпка;

5. Ако Потребителят има сключен срочен договор, максималната отстъпка, която може да получи е 30%;

6. Ако Потребителят участва в програмата Златен/Сребърен клиент, получава сбора от двете отстъпки, но не по-голям от 80%;

7. Отстъпката е валидна за срок от една година, считано от месеца.

МВР

Отстъпка за служители на МВР

Общи условия на GigaFiberкасаещи ползване на отстъпки от месечните абонаментни такси за потребители на услуги служители в МВР:

1. Право на отстъпка имат лица, които са държавни служители.

2. Условия за ползване на отстъпка от 20%

2.1. Потребителят трябва да е титуляр по Договорите за Интернет и Телевизия, което се удостоверява с представяне на лична карта;

2.2. Адресът по Лична карта (или настоящия адрес, след удостоверяване на същият с Адресна карта, издадена от ГРАО) и адресът на предоставяне на услугата, трябва да съвпадат напълно;

2.3. Потребителят представя:

2.3.1. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган по чл. 57 ЗМВР – с надпис: „ПОЛИЦИЯ – POLICE“ със син цвят на български и английски език, центриран в долната част на картата, по образец: ВИЖ ТУК

2.3.2. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган в Главна дирекция „Гранична полиция“ по чл. 57 ЗМВР – с надпис: „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ – BORDER POLICE“ със син цвят на български и английски език, центриран в долната част на картата, по образец: ВИЖ ТУК

2.3.3. служебна карта на държавен служител, който не е полицейски орган по чл.57 ЗМВР – с надпис: „МВР“ с червен цвят – под снимката, и изписване на английски
език на два реда с червен цвят: удостоверение за самоличност – държавен служител (CREDENTIALS – STATE OFFICER) – центриран в долната част на картата, по образец: ВИЖ ТУК

2.4. Ако Потребителят има сключен срочен договор, максималният размер на отстъпката, която може да получи е 30%;

2.5. Ако Потребителят участва в програмата Златен/Сребърен клиент, максималният размер на отстъпката, която може да получи е 40%;

3. Отстъпката се активира за период от една година, като Оператора не се задължава с нейното подновяване след изтичането и.

Отстъпката не се предоставя на
– Лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) с карта с надпис: „ЛРТП“ с жълт цвят – центриран в долната част на картата по образец: ВИЖ ТУК

– Лица с прекратено служебно или трудово правоотношение (пенсонери от МВР) с карти по образец: ВИЖ ТУК

Студенти

Отстъпка за студенти

Общи условия на GigaFiber, касаещи използването на отстъпки от месечните абонаментни такси за студенти.

1. Необходимо е да се представя уверение или заверена студентска книжка от съответното висше учебно заведение, че същият е студент редовно обучение. Не важи за студенти, задочно или дистанционно обучение;

2. Лицето, притежател на Уверението, трябва да е титуляр по договора за Интернет и/или Телевизия;

3. Отстъпката е базирана на валидността на предоставения документ за съответната година и е валидна за 12 месеца;

4. Отстъпката е в размер на 10% от месечната такса за достъп до Интернет или пакет Интернет и Телевизия;

5. Ако клиентът има сключен срочен договор, максималната отстъпка, която може да получи, е 30%;

6. Ако клиентът участва в програмата Златен/Сребърен клиент, получава сбора от двете отстъпки, но не по-голям от 80%;

Учители

Отстъпка за учители

Общи условия на GigaFiber, касаещи ползване на отстъпки от месечните абонаментни такси за учители – потребители на услуги:

1. Представя се оригинал на служебна бележка, издадена от учебното заведение с подпис на Директор и печат, удостоверяваща наличието на трудови правоотношения с потребителя и длъжността му;

2. Потребителя, на чието име е служебната бележка, трябва да е титуляр по Договора за Интернет или Телевизия;

3. Адресът по Лична карта (или настоящият адрес на потребителя) и адресът на предоставяне на услугата, трябва да съвпадат напълно. Настоящият адрес се удостоверява със съответния документ, издаден от служба ГРАО към съответната община;

4. Отстъпката за учители е в размер на 20% от месечната такса за достъп до интернет или пакет интернет плюс телевизия. Отстъпката не е валидна при заплащане на телефонна услуга;

5. Ако Потребителят има сключен срочен договор, максималния размер на отстъпката, която може да получи е 30%;

6. Ако Потребителят участва в програмата Златен/Сребърен клиент, получава сбора от двете отстъпки, но не по-голям от 80%;

7. Отстъпката е валидна за една учебна година /до м.Септември вкл./;