Покритие

Области с покритие на GigaFiber

Тук може да откриете областите, в които имаме покритие.

Град София

Квартали с пълно покритие Квартали с частично покритие Квартали, в които предстои покритие Tooltip

България

Области с покритие на GigaFiber Области, които предстои да бъдат включени в мрежата Tooltip